Alvast nadenken over huiswerk

Hoogstins2024

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is voor aankomende brugpiepers best spannend. Nieuwe docenten, nieuwe klasgenoten en natuurlijk bergen huiswerk. Leerlingen uit groep 8 van de St. Janschool in de Baarsjes krijgen daarom les in leren. Op hun vrije woensdagmiddag nog wel.

Leren om te leren, dat is waar het om draait. De leerlingen uit groep acht konden zich vrijwillig opgeven voor deze extra begeleiding. “Van de 48 leerlingen hebben 21 zich opgegeven”, vertelt Jan Bakker, directeur van de St. Janschool. “Dat is bijna de helft. En ze zijn allemaal even enthousiast over het programma.”

Een dergelijke voorbereiding op de middelbare school was al in Zuid-Oost, nu kunnen ook andere scholen in Amsterdam ervan profiteren. Er is subsidie voor van de gemeente.

In het Leerlab Sint Jan leren de kinderen nadenken over huiswerk. Ze leren hoe ze welke strategieën op hun huiswerk moeten toepassen. Ook wordt ze bijgebracht ze hoe het huiswerk kunnen inplannen, zo wordt aangeraden maakwerk af te wisselen met leerwerk en leren ze negativiteit uit te schakelen. Bakker: “Door deel te nemen aan het Leerlab bereiden we onze leerlingen voor op het voortgezet onderwijs. Door dit beetje extra aandacht per week, zullen ze zelfstandiger te werk kunnen gaan en hebben ze het huiswerk daardoor straks sneller af en leren ze meer.”

Omdat ieder kind anders leert, is de middag opgedeeld in drie niveaus. Vwo, mavo/havo en vmbo. Boven in het lokaal werkt het mavo/havo-clubje stil aan hun opdrachten. Juf Fanny Tijsen vertelt intussen: “Doordat het een kleine groep van zeven leerlingen is, kan ik iedereen de aandacht geven die ze nodig hebben.”

De klas werkt aan een rekenopdracht en juf Fanny vraagt de groep niet alleen naar het antwoord, maar ook waarom ze het op deze manier hebben uitgerekend. “Waar het echt om gaat is om de leerlingen bewust te laten zijn van wat ze doen. Ze snappen vaak de opdrachten wel, maar hier laat ik ze nadenken waarom ze die handelingen doen.” Luka Goossens: “Bij het rekengedeelte van de Citotoets heb ik nu onbewust opdrachten gecontroleerd. Later bedacht ik me dat ik de stap van het controleren had toegepast.”

De achtste groepers leren ook hoe ze het beste rijtjes woorden kunnen leren, op een manier die verder gaat dan stampwerk. “Voor woordjes stampen gebruiken we de groen/rood-methode. Als ik het woord ken, gaat het naar de groene kant. Zo niet, dan gaat het naar de rode kant. Dat betekent dat ik deze woorden nog moet herhalen”, legt Saar Bergmans uit.

De kinderen vinden het niet erg dat ze hun vrije woensdagmiddag hebben opgegeven. “Door naar deze lessen te gaan, bereid ik me goed voor op de brugklas. Huiswerk maken zal dan hoop ik makkelijker worden”, zegt Saar. “Mijn ouders vroegen me of ik mee wilde doen en ondanks dat ik nu minder vrije tijd heb, leek het me wel nuttig”, vertelt Safien van Westing.

Juf Fanny: “Er moet hard gewerkt worden, maar er staat geen druk op. Ik zet thee voor ze en we maken er een gezellige middag van.”

 

DeWestkrant