Hulp nodig met school? De Leerboom helpt met remedial teaching, bijles en huiswerkbegeleiding

Hoogstins2024

Merk je dat je kind worstelt met leren? Dan is De Leerboom aan de Van Hallstraat de plek in Amsterdam-West voor extra hulp met school. Johanette Beereboom en haar team werken hier met schoolkinderen van alle leeftijden, in het basis- en voortgezet onderwijs.

Heeft je kind moeite om mee te komen in de klas of vindt het een bepaald vak erg moeilijk? Maak je je zorgen over het huidige onderwijs? Dan ben je niet de enige. Ook jouw kind is geen uitzondering. Regelmatig lopen kinderen tegen problemen aan op het basis- of voortgezet onderwijs. Hierover maken ouders zich grote zorgen. De oorzaken van de problemen lopen erg uiteen, maar een kind kan er behoorlijk onzeker van worden en met hangende schouders door het leven gaan. Sommige kinderen willen zelfs helemaal niet meer naar school. Dat is voor alle betrokkenen erg vervelend. We willen immers dat het goed gaat met onze kinderen!

Leerbegeleiding

Vorig jaar september konden ouders, scholen en leerlingen al terecht op de Van Hallstraat 10 voor remedial teaching, bijles, huiswerkbegeleiding en individuele begeleiding. Veel ouders en scholen hebben de weg dan ook kunnen vinden. Vanaf 1 september 2019 is de bestaande praktijk van naam veranderd en gaat het verder als centrum voor leerbegeleiding met de naam De Leerboom. Deze naam sluit aan bij alles waar de praktijk voor staat.

Overal de juiste aandacht

De Leerboom helpt kinderen, ouders en leerklachten als het een kind even niet lukt om het tempo in de klas bij te houden. Door te kijken naar wat wél kan, door te motiveren, te stimuleren en te kijken naar de kwaliteit en talenten van kinderen, ontstaat er voor het kind gelegenheid om zich alsnog zo goed mogelijk te ontwikkelen. Hierbij vindt een nauwe samenwerking plaats met ouders en leerkrachten. Op die manier krijgt een kind overal de juiste aandacht.

Leren is maatwerk
Geen enkel kind is hetzelfde of leert op dezelfde manier, daarom maakt De Leerboom gebruik van een uiteenlopend scala aan begeleidingsvormen en vakinhoudelijke kennis waarbij de leerling altijd centraal staat. Het team van De Leerboom bestaat uit specialisten op verschillende vakgebieden. Van remedial teachers tot bijlesdocenten en coaches. Op die manier is er voor ieder kind gepaste begeleiding beschikbaar.

Ontwikkeling stimuleren

Johanette Beereboom is eigenaar van De Leerboom en legt uit: ‘Het is onze passie om de ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk te stimuleren. Daarnaast helpen we iedereen die bij deze ontwikkeling kan helpen, zoals de ouders en leerkrachten. Met een gemotiveerd team werken we op basis van jarenlange ervaring. We zijn ervan overtuigd dat we kunnen helpen. Hoe we dat doen, hangt af van de mogelijkheden van het kind. Tijdens een uitgebreid intakegesprek kunnen we de ouders hierover informeren.’

Specialist in leerbegeleiding
Johanette stipt zelf nog aan dat zij specialist is in de begeleiding van kinderen met een visuele/kinesthetische leerstijl. Dit zijn vaak de zogenaamde beelddenkers, kinderen met dyslexie, AD(H)D of autisme. Hun manier van leren sluit vaak niet aan bij het huidige, verbale en digitale onderwijs. Hierdoor ontstaan regelmatig leerproblemen. Deze kunnen worden opgelost door begeleiding met de Kernvisiemethode.

Oplossingen voor iedere leerling
De Leerboom biedt oplossingen voor leerlingen van de basisschool tot en met het WO. Je kunt er onder andere terecht voor:
– begeleiding bij visuele leerondersteuning (Kernvisie-methode)
– persoonlijke leerbegeleiding (Remedial Teaching)
– bijles
– EQ-screening (Talentenkompas)
– hulp bij begrijpend lezen
– begeleiding bij overgang naar de brugklas
– huiswerkbegeleiding
– training van studievaardigheden

Hier vind je meer over De Leerboom. Van Hallstraat 10, 1051 HH Amsterdam. Telefoon: 06 46950378

DeWestkrant