Scholen in West en Nieuw-West open voor bijspijkeren

Toch naar school in de zomer
Hoogstins2024

Niet alle kinderen hebben gedurende de schoolsluiting van de afgelopen maanden geconcentreerd huiswerk kunnen maken. Op verschillende plekken in West en Nieuw-West kunnen ze dan ook bijspijkercursussen volgen. In het kader van het programma Midzomer Mokum kunnen kinderen in het voortgezet en basisonderwijs lessen volgen op verschillende scholen. Zo organiseren De Waterkant, basisschool de Kinkerbuurt en de Multatulischool een programma waarin kinderen hun taal- en rekenvaardigheden kunnen opfrissen.
Via de Weekendacademie kunnen leerlingen van het voortgezet onderwijs bijspijkerlessen volgen op de zomerschool. Dit kan bij De Globe in Bos en Lommer en in MidWest in De Baarsjes. Er is ook les op het Comenius College van 6 tot en met 23 juli.
Verder zijn er op diverse locaties in de stad zomerscholen voor voortgezet onderwijs. Hier kunnen leerlingen van alle stromingen lessen krijgen van studenten die lerarenopleidingen volgen. De lessen vinden plaats twee weken voor het einde van de zomervakantie, zodat de kinderen in het nieuwe schooljaar een frisse start kunnen maken.
Kijk voor alle mogelijkheden, ook voor ‘leuke’ activiteiten op de website van Midzomer Mokum.

DeWestkrant