Nieuw West krijgt High School

Jongens van twaalf zijn vaak niet klaar voor stilzitten en luisteren. (foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

Een tienerschool, zo noemt projectleider Camyre de Adelhart Toorop van Esprit Scholen de nieuwe Spring High die komend schooljaar opengaat bij de Sloterplas. De school wil de ‘harde knip’ vermijden tussen primair en voortgezet onderwijs.

Kinderen gaan vanaf groep zes tot ongeveer hun zestiende jaar naar de nieuwe school. Volgens De Adelhart is van veel leerlingen op hun twaalfde nog helemaal niet duidelijk hoe ze het gaan doen in het onderwijs. “Dan is het beter dat alle niveaus nog bij elkaar zitten.” Met name jongens zijn dan vaak nog helemaal niet klaar voor stilzitten en luisteren. Dat verklaart volgens De Adelhart de hoge uitval van jongens op onderwijstypes als havo.

De nieuwe school kiest voor ‘de holistische benadering’, wat betekent dat van alle kinderen individueel wordt bekeken hoe ‘ver’ ze zijn. “We zitten niet op de resultaten, maar kijken naar wat de kinderen nodig hebben om later een goed leven te hebben.”

Spring High is de eerste tienerschool in Amsterdam en komt ‘in de buurt van de Sloterplas’.  De exacte locatie is nog niet helemaal rond. Zeker is wel dat de school begint met vier klassen. Belangstellenden krijgen via springhigh.nieuwwest@gmail.com een uitnodiging voor een voorlichtingsavond. Meer info ook hier.