Nieuw onderdak voor Hotel Buiten

Hoogstins2024

De alternatieve hangplek Hotel Buiten aan de noordkant van de Sloterplas gaat weg. In plaats daarvan komt er een nieuwe versie.

Hotel Buiten is eigenlijk een bouwkeet, ooit gedoneerd door DuraVermeer. Nu is het houten gebouw echt op, zegt initiatiefnemer Jeroen Jonkers. Bovendien was het gebouw niet bepaald inbraakproof. Afgelopen jaar is er bijvoorbeeld elf keer ingebroken.

De horecagelegenheid verhuist naar een meter of vijftig verderop en komt naast het vijvertje te liggen. Daaronder is al fundering aanwezig. Met bewoners van de naastgelegen woonwijk Noorderhof en de Buurtwerkplaats is een ontwerpsessie geweest. De uitkomst daarvan -gestapelde containers met een dak erop- gaat het waarschijnlijk worden.

Daarna zou het snel kunnen gaan, aldus Jonkers. Bewoners hebben al toegezegd mee te helpen met de bouw van het nieuwe etablissement. Daarin komt dezelfde uitbater als in de oude keet, maar in Hotel Buiten komt ook plek voor evenementen. Je kunt er straks bijvoorbeeld ruimte huren voor bijeenkomsten en workshops.

Ook dan is Hotel Buiten nog geen hotel. Deze locatie kenmerkt zich door tijdelijkheid. “Het is een tussenfase, vandaar 1.5”, aldus Jonkers die bezig is om fondsen te werven om de bouw mogelijk te maken. Als het café goed loopt, kan daaruit over een paar jaar de bouw van een echt hotel worden gefinancierd.

Het ‘oude’ Hotel Buiten blijft in voorjaar en zomer gewoon doordraaien, tot de nieuwe locatie klaar is. Overigens moet Hotel Buiten voor dit alles nog wel toestemming krijgen van de gemeente.

DeWestkrant