Een school kiezen doe je zo

Hoogstins2024

Het stadsdeel houdt vanavond in het stadsdeelkantoor een informatiemarkt waar de basisscholen uit West zich kunnen presenteren. Voor wie nog een school moet kiezen voor zijn peuter, een handig moment om je te oriënteren.

Kinderen die na juli vier worden, vallen onder het nieuwe stedelijke toelatingsbeleid voor basisscholen. Ouders kiezen een school uit, bij die school schrijven ze in en geven ze meteen hun tweede tot en met achtste keuze aan. Kinderen krijgen voorrang op scholen in hun buurt. De voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen huis en school.

Of het systeem gaat werken om scholen ‘gemengder’ te krijgen, of juist segregatie in de hand werkt, is nog niet erg duidelijk. Volgens de gemeente wordt het inschrijven doorzichtiger en eerlijker. Toch denken critici dat dit segregatie in de hand werkt, omdat hoogopgeleide ouders in de buurt blijven kiezen voor dezelfde scholen.

In West  -met name in De Baarsjes en Bos en Lommer- bestaat een aantal ouderinitiatieven. Ouders van kinderen met een ‘witte’ achtergrond verzamelen zich om samen een zogenaamde zwarte school te mengen. Dat is op veel scholen behoorlijk succesvol, zo schreef De Westkrant al eerder. Op de markt vanavond vast meer informatie over deze manier van inschrijven.