Scholen in West goed gemengd

Hoogstins2024

In West valt het mee met de segregatie in het onderwijs. Over het algemeen zitten er in de verschillende buurten ongeveer evenveel leerlingen van hoogopgeleide als laagopgeleide ouders op de basisschool.

Uitschieter naar beneden is de Kolenkitbuurt. Daar is maar twintig procent van de ouders van leerlingen hoog opgeleid. Daar tegenover staat de Helmersbuurt met 86 procent hoog opgeleiden.

De dienst Onderzoek en Statistiek heeft dinsdag een rapport gepubliceerd over segregatie in het onderwijs. Maatgevend hiervoor is het percentage kinderen van hoog- of laagopgeleide ouders. Heeft een school minder dan twintig procent of meer dan tachtig procent hoogopgeleide ouders, dan geldt die als gesegregeerd. Dat is in West dus alleen aan de hand in de Helmersbuurt en Kolenkitbuurt. In Nieuw-West, Zuid en Centrum geldt dit voor meer buurten.

Zo tellen scholen in Overtoomse Veld 19 procent hoogopgeleide ouders, terwijl in bijvoorbeeld het Museumkwartier en de Watergraafsmeer meer dan tachtig procent van de kinderen ouders heeft met hbo of hoger.

Onderzoek en Statistiek stelt dat over het geheel genomen het opleidingsniveau van de ouders blijft stijgen. Dus ook in de nu nog gesegregeerde Kolenkitbuurt. Daar ging het percentage kinderen van hoogopgeleide ouders in drie jaar tijd van vijftien naar twintig procent.