Makkelijker plek op ‘populaire’ school

De Visserschool (foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

De tijd van schaarste van plekken op populaire basisscholen is voorbij. Tekenend is dat de Sint Janschool -een van de populairste scholen van De Baarsjes- in de nieuwsbrief ouders oproept vrienden en bekenden te attenderen op de vrijkomende plekken op de school. Ook op De Meidoorn zou meer ruimte zijn voor nieuwe leerlingen.
Een van de redenen voor de vrije plekken is simpelweg dat er minder kinderen zijn om die op te vullen. Monique Hoogland van SchoolWerk, die in de stad diverse ouderinitiatieven begeleidt voor het ‘mengen’ van scholen, ziet dit namelijk ook gebeuren op de Oostelijke Eilanden. Een verklaring volgens haar zou kunnen zijn dat nu de crisis op de huizenmarkt voorbij is, ouders weer met hun kinderen de stad uit verhuizen. “Maar niet overal. In Zuid blijven gezinnen juist in de stad.”
“Maar je zou ook kunnen zeggen dat de ouderinitiatieven geslaagd zijn”, zegt Hoogland. In De Baarsjes zijn bijvoorbeeld veel meer plekken bijgekomen op scholen die nu ook voor ‘witte ouders’ interessant zijn, zoals de Dr. de Vissersschool aan het Columbusplein. Deze biedt tweetalig onderwijs aan vanaf de kleuterklas en heeft er het afgelopen jaar dankzij een lobby van de ouders een kleuterklas bijgekregen.
Een andere reden zou kunnen zijn dat de leerlingen sinds het centrale plaatsingssysteem beter verdeeld worden over de scholen. “Wat je vaak ziet is dat ouders ook tevreden zijn met een plek op een school die niet de eerste, maar de tweede of derde keuze is”, zegt Clarissa Friedlander van het plaatsingsbureau van de gemeente.

DeWestkrant