Ook iPadschool voor West

Hoogstins2024

Eigenlijk zou de nieuwe school bij het Agust Allebéplein Brede School Het Meervoud gaan heten, maar nu draagt hij de naam van Steve Jobs. Komend schooljaar starten in Amsterdam twee van deze zogenaamde iPadscholen; een in Zuid-Oost en eentje dus in Nieuw-West, vlakbij de Ring dus.

Maurice de Hond is de intitiatiefnemer van deze Steve Jobsscholen. Hoe hij deze heeft gerealiseerd, is te zien in de documentaire ‘Een school voor mijn dochter’, die vanavond wordt uitgezonden.

Het onderwijstype O4NT dat op de iPadscholen wordt toegepast is niet onomstreden: zou zouden met name kleuters te jong zijn om met een iPad te werken en zou het schadelijk zijn voor motoriek en hersenen. De Hond zelf zegt in de documentaire dat het helemaal niet nodig is voor kinderen om te leren schrijven. En een groot voordeel van het onderwijs met hulp van de iPad is dat kinderen allen op hun eigen niveau kunnen leren.