1200 nieuwe woningen voor Lodewijk van Deysselbuurt

De ‘verfdoos', Lodewijk van Deysselstraat (foto: Nico Boink)
Hoogstins2024

1200 nieuwe woningen, 650 duurzaam gerenoveerde huizen, 512 gesloopte woningen. Opgeknapte straten en groene plantsoenen, op een andere plek een nieuw gebouw voor de basisschool en een nieuw jongerencentrum. Dát is het idee voor de Lodewijk van Deysselbuurt in Nieuw-West. Het college van B en W wil er 56 miljoen euro voor uittrekken, Rochdale 400 miljoen. De gemeenteraad neemt 22 of 23 december een besluit.
In overleg met de bewoners stelden de gemeente en de woningcorporatie de plannen voor een opknapbeurt op. Geen overbodige luxe. Veel van de jaren 50 huizen en straten in de buurt zijn aan vernieuwing toe. Bovendien moeten er vanwege het woningtekort meer huizen komen. Centraal is en blijft de Lodewijk van Deysselstraat met aan de Slotermeerlaankant de karakteristieke ‘verfdoos’. Deze straat wordt dan ook grotendeels behouden.
In september en oktober 2021 zijn medewerkers van een onafhankelijk onderzoeksbureau langs de deuren geweest voor een enquête over de buurtplannen, die 385 keer is ingevuld. Van 17 mei tot en met 2 juli 2021 hebben bewoners 36 inspraakreacties ingestuurd.
De gemeenteraad moet eind december dus nog instemmen met de plannen en investeringen. Daarna gaan de gemeente en Rochdale verder met het sociaal plan, de inrichting van de openbare ruimte en de ontwerpen van de gebouwen. Dat gebeurt in samenwerking met bewoners en ondernemers. Ondertussen is Rochdale al gestart met de renovatie van de eerste blokken en wordt begin 2022 de tweehonderdste gerenoveerde woning opgeleverd.

DeWestkrant