Tegenvaller woningbouw Haven-Stad: kunstmestfabriek ICL blijft

Kunstmestfabriek ICL in de Coenhaven. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Kunstmestfabriek ICL in het Westelijk Havengebied gaat toch niet verhuizen. De fabriek blijft tot het jaar 2040 in de Coenhaven. Het gevolg is dat er in de buurt minder snel woningen kunnen worden gebouwd. Dit heeft te maken met milieuzonering, met name geluid.

Het plan was dat ICL Fertilizers -ook bekend onder de naam Amfert- rond 2029 zou verhuizen verder de stad uit. Dit om ruimte te maken voor Haven-Stad en het productieproces te verduurzamen. In het havengebied binnen de Ring in West, Nieuw-West en Noord moeten zo’n 40.000 tot 70.000 woningen komen.

Verhuizing naar de Westhavenweg buiten de Ring is voor ICL onhaalbaar, zo concludeert het bedrijf. De bouwkosten van een nieuwe productiefaciliteit zijn volgens ICL bijna verdubbeld. Ook is er onzekerheid over vergunningen en tijdige aansluiting op het stroomnet, aldus het bedrijf.

Het gevolg is dat belemmerende milieucontouren voor woningbouw tot 2040 in stand blijven, zo schrijven de wethouders Reinier van Dantzig en Hester van Buren in een brief aan de gemeenteraad. ICL gaat investeren in de huidige fabriek om de uitstoot te verminderen, volgens de wethouders. De provincie wil de geuroverlast terugdringen door vergunningvoorschriften aan te scherpen, aldus de brief.