Goed idee? Bewoners West mogen € 300.000 verdelen

Buurtprojecten moeten West groener maken (Foto gemeente Amsterdam)
Hoogstins2024

Heb je een idee voor een groen, divers of duurzaam Stadsdeel West? Dien het voor 6 oktober eenvoudig in bij WestBegroot! Een korte omschrijving is voldoende voor de eerste ronde. Uiteindelijk verdelen bewoners een bedrag van € 300.000 over hun favoriete projecten.

Stadsdeel West vindt het belangrijk dat bewoners meebeslissen over de plannen die de gemeente uitvoert. Bewoners kunnen met WestBegroot zelf plannen indienen, en vervolgens kiezen welke plannen zij uitgevoerd willen zien. Zo krijgen bewoners van West zeggenschap over € 300.000 van de gebiedsbegroting. Voorheen werd dit geld bestemd door het stadsdeel.

Groen, divers, duurzaam

Iedereen mag een plan indienen op één van de drie thema’s waaraan het stadsdeel meer aandacht wil besteden. Onder het thema ‘Groen – een groenere omgeving’ kunnen plannen worden ingediend voor een groenere en mooiere openbare ruimte. Onder ‘Divers – iedereen doet mee’ vallen projecten die zorgen dat bewoners van West ongeacht afkomst, religie, leeftijd, seksuele voorkeur en lichamelijke conditie zichzelf kunnen zijn. Het thema ‘Duurzaam – een beter klimaat’ richt zich op voorstellen op het gebied van energiebesparing, hergebruik van producten of het terugdringen van broeikasgassen.

Spelregels

De ingediende plannen moeten binnen een jaar kunnen worden uitgevoerd. De indieners kunnen het plan zelf uitvoeren, maar dat kan ook door de gemeente of een andere organisatie gebeuren. Een plan moet minimaal vijftig likes halen om door de eerste selectie te komen.

Meedoen?

Dien ook een plan in via https://westbegroot.amsterdam.nl