Hotelstop in groot deel West

The New Kit in de Kolenkitbuurt
In de Kolenkitbuurt blijven wel hotels mogelijk, zoals onder woongebouw New Kit. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

In een groot deel van West komt een hotelstop. Het stadsdeel heeft daarnaast vijf buurten aangewezen waar in de toekomst eventueel nog wel nieuwe hotels mogelijk zijn. Dat blijkt uit een memo van het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

West wil in principe geen nieuwe hotels meer toelaten waar die niet al zijn toegestaan. Het stadsdeel werkt niet langer mee aan een herziening van een bestemmingsplan om de vestiging van een hotel alsnog mogelijk te maken. Dit moet voor het overgrote deel van West gaan gelden.

Maar West gaat niet helemaal op slot. Plannen voor hotels die reeds zijn goedgekeurd, kunnen doorgaan. Daarnaast zijn vijf buurten aangewezen waar nieuwe hotels in de toekomst toch een kans maken: de Kolenkitbuurt, Laan van Spartaan, Centrale Markthallen, Sloterdijk en Mercatorpark (het gebied tussen Mercatorplein en ringweg A10).

Het stadsdeel stuurt een brief en kaart met het gewenste hotelbeleid naar het college van B&W, dat hierover een beslissing neemt.

DeWestkrant