Bierfiets wijkt uit naar West

Bierfiets bij de brandweerkazerne in de Marnixstraat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

In West zijn op verschillende plekken bierfietsen opgedoken sinds ze verboden zijn in het centrum. Meldingen kwamen binnen over het Westerpark, de Spaarndammerbuurt en de Admiraal de Ruijterweg. Op de Nassaukade reden ze al langer, en ook in de De Clercqstraat werden ze eerder wel gezien.

Bierfietsen mogen sinds 1 november niet meer in het centrum komen. Het verbod dat wijlen burgemeester Van der Laan oplegde, werd na uitstel alsnog van kracht door een rechterlijke uitspraak. In West wordt al langer gevreesd voor een ’waterbedeffect’; D66 en PvdA trokken hierover vorig jaar al aan de bel.

Van der Laan vond het vorig jaar nog te vroeg voor een bierfietsverbod in West omdat er volgens hem nog geen sprake was van overlast of verkeershinder. Op Twitter laat D66-fractieleider Piet Rietman weten het verbodsgebied uit te willen breiden naar West. Maar om het verbod stand te laten houden bij de rechter, zijn volgens hem wel meer overlastmeldingen nodig.

Meer informatie over beperkingen voor de bierfiets en het melden van overlast hier.