Nieuw-West heeft het eerste Pionierpark van de stad

Hoogstins2024

Amsterdam is een bijzonder stadspark rijker. Onlangs werd op een lege bouwkavel in Sloterdijk III het allereerste Pionierpark geopend. In dit tijdelijke park krijgen klaprozen, dovenetels, wilgen en ander ‘onkruid’ ruim baan.

Groen in de buurt vermindert stress en zorgt voor meer geluk. Toch neemt het aantal vierkante meters groen per Amsterdammer al jaren af. Natuur & Milieu concludeerde onlangs dat zeven van de tien meest versteende buurten in de hoofdstad liggen. Tegelijkertijd liggen vele braakliggende terreinen te wachten op een nieuwe bestemming. Pop-Up City vond uit dat er verspreid over Amsterdam 500.000 vierkante meter ongebruikte ruimte is; een gebied ter grootte van het Vondelpark. Het bureau voor ruimtelijke ordening ontwikkelde een methode om samen met lokale bewoners en ondernemers lege kavels met simpele ingrepen om te vormen tot Pionierparken: tijdelijke stadsparken waar spontane natuur de baas is.

Pioniervegetatie
Pioniervegetatie vormt het uitgangspunt van het Pionierpark. Deze plantensoorten, waaronder de klaproos, dovenetel en wilg, zijn specialisten in het innemen van een kaal gebied en vormen een belangrijke schakel in de biodiversiteit. Door pionierplanten te omarmen als parkbeplanting wordt het eenvoudiger om snel en tegen lage kosten tijdelijk openbaar groen aan de stad toe te voegen. “Pionierplanten worden vaak gezien als onkruid. Met het Pionierpark willen we de waarde en schoonheid van deze soorten belichten en spontane natuur toegankelijk en beleefbaar maken”, zegt Joop de Boer van Pop-Up City. “Ook biedt het Pionierpark de kans om openbaar groen te creëren op lege kavels in buurten die in aanbouw zijn en waar vaak nog geen parken en plantsoenen zijn aangelegd.”

Méér Pionierparken in stad
Het eerste Pionierpark van Amsterdam ligt in Sloterdijk III (Sierenborch) in Nieuw-West, een bedrijventerrein waar tientallen lege kavels liggen te wachten op toekomstige bebouwing. Samen met de buurt creëerde Pop-Up City een tijdelijke groene zone met paden, flexibel meubilair en informatieborden. Lokale ondernemers zijn verantwoordelijk voor het onderhoud. Hoewel het park pas sinds 19 juni open is, is het volgens Joop inmiddels al een populaire verblijfsplek voor gebruikers van het gebied. Pop-Up City heeft de ambitie om in de komende jaren meer Pionierparken verspreid over Amsterdam te openen.