Nieuw-West verbiedt barbecuen in parken (maar niet overal)

(foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

Delen van het Sloterpark, Rembrandtpark en de Oeverlanden bij De Nieuwe Meer worden verboden voor de barbecue. Het stadsdeel gaat binnenkort in deze verbodsgebieden borden plaatsen. Al eerder presenteerde het stadsdeel een plan voor een barbecueverbod en vroeg daarop input van bewoners. Daarna kwam het Piet Wiedijkpark ook in beeld voor een barbecueverbod. ,,Dit omdat het Piet Wiedijkpark een klein park is dat grenst aan woningen. Hierdoor is de kans dat omwonenden rookoverlast ervaren groot”, aldus het stadsdeel.
Nieuw-West benadrukt in een persbericht het wel belangrijk te vinden dat bezoekers van de parken nog wel kunnen barbecueën en het daarom ook blijft faciliteren. Zo kan in een groot deel van het Sloterpark en Rembrandtpark nog prima gegrild worden.
Stadsdelen beperken het barbecueën steeds meer. Zo is het in het Vondelpark al helemaal verboden. In de parken van West mag het overigens nog wel.

Bijlage 1.1 Overzichtskaart Nieuw-West

DeWestkrant