Nieuwbouw met autovrije straten in Kolenkitbuurt

Impressie van het nieuwbouwcomplex De Dichters. (Beeld Eigen Haard)
Hoogstins2024

In de Kolenkitbuurt is de bouw van 262 koop- en huurwoningen begonnen. Het nieuwbouwproject De Dichters van corporatie Eigen Haard krijgt meerdere autovrije straten. De eerste steen is op 8 november gelegd door onder meer twee toekomstige bewoners. 

Alle bewoners van sociale huurwoningen van Eigen Haard in de Kolenkitbuurt hebben de mogelijkheid gekregen om door te schuiven naar een nieuwbouwwoning. Ruim vijftig bewoners zullen verhuizen. De oplevering start in de zomer van 2019.

Het complex bestaat uit vier gebouwen: Vasalis (53 koopwoningen en 22 middensegment huurwoningen), Vinkenoog (34 koopwoningen en 47 middensegment huurwoningen), Komrij (50 koopwoningen) en Slauerhoff (56 sociale huurwoningen). 

De energiezuinige woningen zullen worden aangesloten op het warmtenet en waar mogelijk voorzien van zonnepanelen op de daken. De buurt is autoluw, met parkeren op eigen terrein achter de woningen. Verschillende straten zijn autovrij. Er is veel aandacht voor speelruimte voor kinderen, aldus stadsdeel West. 

Eigen Haard vernieuwt de komende jaren alle woningen in het middengebied van de Kolenkitbuurt. Het plan betreft het Nannokwartier, Scholeneiland en de Ringspoorzone. Door de vernieuwing krijgt de buurt volgens het stadsdeel een geheel nieuw karakter, stedelijk en groen tegelijk.