Nieuwe hoop gloort voor MidWest

Hoogstins2024

Er gloort nieuwe hoop voor MidWest. Raadslid Paul Guldemond van D66 wil een second opinion over de juridische constructie waaronder de creatieve buurtonderneming zou blijven voortbestaan. Daarin zou volgens wethouder Pieter Litjens (VVD) sprake zijn van staatssteun en dat mag niet van de Europese Commissie. D66 was om die reden tegen de manier waarop MidWest van plan is te opereren.

MidWest zou het gebouw in erfpacht krijgen, jaarlijks de canon betalen en pas na tien jaar, of bij tussentijdse verkoop, de koopprijs betalen. De gemeente wil nu meteen afrekenen met de stichting. De constructie met de jaarlijkse erfpacht en de uitgestelde afrekening was een experiment, maar daar wil de wethouder dus vanaf. Aan de ene kant omdat het niet zou passen in het stedelijke vastgoedbeleid, en aan de andere kant omdat het wettelijk niet zou kunnen. Daardoor was het voortbestaan van de creatieve buurtonderneming uiterst onzeker geworden. Voor de zomer dreigde dan ook het einde.

Guldemond betwijfelt nu of het inderdaad zo is dat de MidWest-constructie wettelijk niet kan. De grootste partij in de gemeenteraad wil MidWest heel graag voor de buurt behouden. Op de website van D66 stelt hij: “Nu het college en MidWest allebei iets anders zeggen, op basis van verkregen juridisch advies, stellen we voor om een second opinion te laten uitvoeren om duidelijk te maken of het nu wel of niet kan.”

Anita Groenink van MidWest is verheugd dat D66 de constructie nader wil onderzoeken. “Ik hoop dat meer raadsleden zich hierover gaan uitspreken.” Stadsdeelbestuurders Jeroen van Berkel (PvdA) en Fenna Ulichki GroenLinks) hebben zich al eerder openlijk solidair verklaard met MidWest. De beslissing over het voortbestaan ligt echter bij de centrale stad. Morgen staat de buurtonderneming op de agenda van de commissie Vastgoed van de gemeenteraad.

 

 

 

DeWestkrant