Extra geld voor monumenten in West

Detail van de Josephkerk
Hoogstins2024

Rijksmonumenten die binnenkort onder handen worden genomen voor een nieuwe bestemming, krijgen geld van minister Bussemaker van OCW voor ‘verduurzaming’. Bij de achttien geselecteerde monumenten zitten de Josephkerk in Bos en Lommer en de Westergasfabriek.

“Bij renovatie of herbestemming wordt nog onvoldoende gekeken naar de mogelijkheden om energie te besparen”, zo schrijft de minister. Het gaat dan vooral om projecten die nu in de startblokken staan en in 2016 zijn afgerond. Het extra geld is nodig, volgens de minister. “Vaak zijn kostbare, innovatieve ingrepen nodig om de cultuurhistorische waarde in tact te houden.”

Met de renovatie van de Josephkerk is onlangs begonnen. De kerk, die te boek staat als ‘eerste betonnen kerk van Nederland’ wordt een binnenspeeltuin. Het voormalige stadsdeelkantoor op het Westergasterrein krijgt een nieuwe bestemming als hotel.