Optimisme over woningen in kerk

Hoogstins2024

De kans is groot dat er woningen voor onder meer ouderen komen in de Augustanakerk in Bos en Lommer. ’’Helemaal zeker is het nog niet, maar er wordt nu gefocust op het plan voor de Augustanahof’’, zegt Wim van Houten, hoofd Kerkelijk Service Bureau van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam.

Voor aankoop van het kerkgebouw aan de Erasmusgracht hebben zich verschillende gegadigden gemeld. Het plan van de Diaconie van de Evangelisch-Lutherse gemeente Amsterdam (een vrijwilligersorganisatie) voor onder meer ouderenwoningen lijkt de beste papieren te hebben. De diaconie wil de kerk opnieuw een buurtfunctie geven, met gezamenlijke maaltijden en allerlei bijeenkomsten.

Het plan omvat zestien sociale huurwoningen voor 1 en 2-persoons huishoudens, waarvan tien voor ouderen. Ook komen er vijf appartementen voor jongere bewoners die bereid zijn om zich in hun vrije tijd met de andere hofbewoners in te zetten voor hof en buurt. Verder is er één woning gepland voor mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben.

De diaconie gaat de woningen zelf toewijzen. Gegadigden zal worden gevraagd een motivatie te sturen waarom zij in de Augustanahof willen wonen. Kandidaten hoeven niet per se afkomstig te zijn uit de Lutherse gemeenschap. Meer over het plan is hier te lezen. De Augustanahof zou eind 2016/begin 2017 gereed moeten zijn.

DeWestkrant