Nog één nachtje slapen en dan rijden we 30 km/u

Nieuw verkeersbord op de Overtoom. Komende nacht gaat de sticker eraf. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Overal staan verkeersborden klaar met de mededeling ‘vanaf 8 december 30km/u’. Komende nacht gaan de stickers eraf en geldt een lagere maximum-snelheid van 30 km/u in een groot deel van West en andere delen van de stad. 

De lagere maximum-snelheid moet leiden tot minder ernstige verkeersongevallen en een afname van geluidshinder. Het is nog afwachten of automobilisten ook echt langzamer gaan rijden. Voorlopig hoeven zij niet te vrezen voor boetes als zij 50 km/u blijven rijden. 

Risicovolle plekken
De gemeente zet nu vooral in op een communicatiecampagne en gaat de gemiddelde verkeerssnelheden monitoren met data van TomTom. Op risicovolle plekken met veel snelheidsovertredingen zal later in overleg met politie en OM worden opgetreden, zo is de bedoeling.

Flitspaal
Het uitdelen van boetes is een bevoegdheid van de politie en het OM. Van der Horst verwacht dat het overleg in het eerste kwartaal van 2024 zal worden gevoerd, waarna mogelijk op bepaalde plekken actief zal worden gehandhaafd. Hiervoor zijn volgens Van der Horst (flex)flitspaal, radarauto en laser in beeld.

Middenbermen
Sommige wegen en straten zijn- of worden ook fysiek aangepast. Bijvoorbeeld met extra belijning (50 km/u-wegen) of juist door het verwijderen van belijning (30 km/u-wegen) en het aanbrengen van middenbermen en fietsstroken. In de stad worden verder 135 verkeerslichten anders afgesteld. Vanaf januari komen er ook smileys en LED-borden om op de juiste snelheid te wijzen, aldus Van der Horst. 

Campagneposter voor 30 km/u van de gemeente. (Foto Richard Mooyman)