Oorlogswandelingen door West

Hoogstins

Angelique van der Pol van Verhalenschat organiseert op 1 en 2 mei oorlogswandelingen door West. Op 5 mei wandelt ze door West met de kinderen van Oorlog in mijn Buurt. Want hoewel veel oorlogsverhalen over Amsterdam gaan, spelen ze zich vooral af in Oost en in het Centrum. Over de westkant hoor je eigenlijk weinig.

Dat is niet omdat hier nooit iets gebeurde. Ook hier werden scholen gevorderd en moesten mensen hun huis uit omdat daar Duitse soldaten werden ingekwartierd. Bij het loeien van luchtalarm moest ook in Amsterdam West iedereen naar de schuilkelders. Verschillende mensen vertellen over het neerhalen van vliegtuigen en het neerkomen van verdwaalde bommen.

Vanuit West werden er Joodse mensen gedeporteerd. Denk aan de familie Fontijn van ijzerhandel De Vijl of het klasgenootje van Anne Frank dat in de Reinier Claeszenstraat woonde. Op de Admiraal de Ruyterweg liggen twee Stolpersteine voor het omgekomen echtpaar Italiaander.

Maar er werden ook mensen geholpen. Onderduikers zaten er bijvoorbeeld op de Jan van Galenstraat en de M.H. Trompstraat. Het verhaal van de Admiraal de Ruijterschool en het verzetsnetwerk van vader en zoon Nauta wordt op 5 mei verteld tijdens Huizen van Verzet dat in de school wordt georganiseerd.

Georganiseerd verzet was er ook in West. De groep rondom Johannes Post ontmoette elkaar bijvoorbeeld op de Witte de Withstraat. De ‘andere kant’, NSB´ers, SS ´ers, Jodenjagers en verraders, woonden ook in West en kwamen hier ook samen.

Iedereen die iets te maken had met de oorlog woonde net als in de rest van Amsterdam met en naast elkaar. En iedereen die in de oorlogsjaren in West woonde, kreeg dus op een bepaald moment met de oorlog te maken. Verplichte tewerkstelling in Duitsland, de bombardementen en de allesverslindende Hongerwinter. Genoeg te vertellen dus.

Verhalenschat:  www.verhalenschat.nl

Oorlog in mijn Buurt: www.oorloginmijnbuurt.nl

Huizen van Verzet: http://www.4en5meiamsterdam.nl/58189/nl/bestevaerstraat-42-44-admiraal-de-ruyterschool

Tekst: Angelique van der Pol