Jacoba – Column Fenna Ulichki, voorzitter stadsdeel West

Foto stadsdeel West
Hoogstins2024

Afgelopen zondag werd in de Baarsjes het standbeeld van verzetsheldin Jacoba van Tongeren onthuld. Een prachtig kunstwerk van een stoere vrouw die volgens de mensen die het kunnen weten twee blikken had: strelend of striemend. Jacoba was één van de verzetsleiders in Amsterdam. En de enige vrouwelijke verzetsleider van de groep 2000. Allen hebben geschiedenis geschreven met hun daden, maar van Jacoba van Tongeren werden die pas in 2013 bekend. De groep 2000 bestond uit ongeveer 150 leden en hielp ongeveer 4500 mensen aan onderduikplekken en voedselbonnen en redde daarmee levens. Maar, zoals één van de leerlingen van de Corantijnschool tijdens de bijeenkomst zei; ‘u heeft er veel meer geholpen, want ik ben er ook en u heeft mijn familie gered. Anders was ik er niet geweest’. Het levende bewijs van Jacoba’s heldendom stond daar, en dat liet velen niet onberoerd. Leerlingen van de Corantijnschool hadden na een voorstelling van de stadsverteller Karel Baracs een brief geschreven aan Jacoba en vier leerlingen lazen hun brief voor bij de onthulling. Ik vind het ontzettend mooi dat deze school die dit standbeeld heeft geadopteerd jaarlijks aandacht blijft geven aan deze bijzondere vrouw.
Jacoba van Tongeren streed tegen onrecht, discriminatie en racisme. Maar zij streed ook – misschien onbewust – voor de positie van de vrouw. Toen zij leider werd van de groep waren er mannen die vonden dat een vrouw niet geschikt was voor die positie. Haar nu bekende geschiedenis bewijst het tegendeel. Ik vind het daarom belangrijk om mensenrechten een podium te blijven bieden, om activisten uit ons stadsdeel in de spotlight te zetten, bewoners die zich inzetten voor zaken als toegankelijkheid, goede sociale voorzieningen, anti-racisme, zichtbaarheid van ongedocumenteerden, vrouwenemancipatie en respect voor de lhbtiq-gemeenschap. Activisten die streven naar een betere wereld die is gebaseerd op gelijke rechten en democratie voor iedereen. Jacoba van Tongeren is natuurlijk zo’n activist en onverschrokken strijder tegen onderdrukking en voor de rechten van de mens. Ik ben er dan ook trots op dat haar standbeeld in haar straat en ons stadsdeel West staat.

DeWestkrant