Opknapbeurt station Sloterdijk met woningen boven spoor

Het stationsgebied bij Sloterdijk. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Station Sloterdijk is in beeld als plek om woningen en kantoren boven het spoor te bouwen. De bedoeling is om het station volledig te moderniseren en het gebied overzichtelijker en prettiger te maken. ProRail, NS, gemeente Amsterdam en de Vervoerregio hebben een overeenkomst getekend om de mogelijkheden te onderzoeken. 

De kosten voor de opknapbeurt moeten gedeeltelijk worden opgebracht uit de vastgoedopbrengsten waaronder de toekomstige spooroverbouwing. Volgens de partijen is het uniek dat verbetering van het spoor lokaal ontwikkeld en gefinancierd wordt, zonder direct afhankelijk te zijn van een bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het station is meer dan dertig jaar oud. Voor de reiziger ontbreekt de samenhang en een goed overzicht, aldus de partijen. De capaciteit voor het huidige aantal reizigers is nog voldoende, maar er wordt een sterke groei verwacht. Tot 2040 kunnen er door de ontwikkeling van Haven-Stad 5000 tot 7500 woningen in de buurt bijkomen. 

Bouwen boven het spoor en dichter bij stations biedt grote kansen voor de toekomst, zo stelt ProRail. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de leefbaarheid van de toekomstige omwonenden.

“We moeten tot heldere afspraken komen om te zorgen dat toekomstige omwonenden van het spoor minimale hinder hebben van treinverkeer”, aldus John Voppen, Chief Operational Officer van ProRail. “Denk aan wettelijke maatregelen tegen treintrillinghinder zoals geveerde funderingspalen en  bouwafspraken over de positie van de bebouwing ten opzichte van het spoor.”