Plan voor muurschilderingen Robert Scottbuurt

Een van de gebouwen die in beeld zijn voor een muurschildering. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De Kolenkitbuurt telt sinds vorig jaar een aantal reusachtige muurschilderingen. Stadsdeel West wil ook gaan zorgen voor muurschilderingen in de Robert Scottbuurt, eveneens in Bos en Lommer. Dit in het kader van het project Muren van West. 

De twee grote gevels van woonblokken aan de Erik de Roodestraat -zichtbaar vanaf de Jan van Galenstraat- lijken hiervoor de aangewezen plek. Het stadsdeel gaat met bewoners, scholen en organisaties in gesprek over de wensen en verhalen in de buurt. 

“Door deze verhalen te verbeelden in enorme muurschilderingen wordt de buurt niet alleen verfraaid, maar wordt ook ingespeeld op de eigenheid van de wijk”, schrijft stadsdeelvoorzitter Fenna Ulichki in een brief aan de stadsdeelcommissie. De kunstenaars worden later geselecteerd. 

In de Kolenkitbuurt leidde het project Muren van West vorig jaar al tot vier grote muurschilderingen van verschillende kunstenaars op flats aan de Wiltzanghlaan.

Muurschildering van Sidney Waerts (Foto Richard Mooyman)

In stadsdeel Nieuw-West zijn ook op diverse plekken grote muurschilderingen te zien. Woensdag 7 juli wordt aan de Nicolaas Ruychaverstraat een nieuw street art-project onthuld met als thema privacy, vlakbij het Street Art Museum Amsterdam. 

DeWestkrant