Kelderbouw in Robert Scott-en Erasmusparkbuurt alleen onder voorwaarden

Met het onderkelderen van woningen bouwen eigenaren extra vierkante meters. (beeld: Martine de Vente)
Hoogstins2024

Een kelder graven of souterrain bouwen mag in de Robert Scott- en Erasmusparkbuurt (Bos en Lommer) alleen als de grondwaterstand hetzelfde blijft. Dit moet de eigenaar van een pand aantonen aan de hand van grondig onderzoek. Dit staat in een amendement op het bestemmingsplan voor de buurt van GroenLinks dat door de gemeenteraad is aangenomen.
Wie ondergronds wil bouwen in de buurt moet geohydrologisch onderzoek doen met lokale grondboringen en peilbuizen. Daarmee moet zijn aangetoond dat er geen sprake is van verstoringen van de stroming van het grondwater en dat de grondwaterstand behouden blijft.
Kelderbouw veroorzaakt vaak problemen bij omwonenden. Ze hebben niet alleen last van herrie tijdens de bouw, maar na de bouw kunnen ook verzakkingen en lekkages ontstaan, zo bleek begin dit jaar al uit een inventarisatie.

DeWestkrant