Een nieuwe balans in het park – Column Fenna Ulichki, stadsdeelvoorzitter West

Foto stadsdeel West
Hoogstins2024

Houdt u ook zo van het Westerpark? Ik vind het een unieke plek. Dat komt vooral door de bijzondere combinatie van groen, recreatie, sport, cultuur en evenementen. Die aantrekkelijkheid heeft ook een keerzijde. De afgelopen jaren leidden evenementen soms tot overlast. Het klinkt misschien gek dat ik daar nu juist over schrijf. Corona heeft een hoop veranderd. Veel culturele organisaties vechten voor hun voortbestaan. Toch denk ik dat het goed is om nu na te denken over de vraag hoe we in de toekomst meer evenwicht brengen in het aantal en het soort evenementen.

De afgelopen jaren is mijn collega-bestuurder Melanie van der Horst samen met betrokken buurtbewoners en ondernemers op zoek geweest naar een nieuwe balans. Als gevolg van dit participatietraject is het aantal grote evenementen al teruggebracht van 10 naar 8. Ook hanteren we meer rustweekenden en tellen we ook binnenevenementen mee die een tent buiten plaatsen. Per saldo betekent dat minder evenementendagen.

Wij willen graag meer balans in het park brengen. Het stadsdeelbestuur voelt zich gesteund door de programmaraad en de stadsdeelcommissie in het stimuleren van kleine, buurtgerichte evenementen met minder dan 250 bezoekers door juist deze – onder voorwaarden – vrij te stellen van een meldingsplicht en leges. Wij vinden dat tegelijkertijd het totale aantal evenementdagen voor het Westerpark teruggebracht moet worden van 123 naar 100. Dit betekent bij elkaar een verschuiving naar meer kleinschalige cultuur.

Ook zouden we graag zien dat evenementen niet alleen worden beoordeeld op de geluidsniveaus en bezoekersaantallen. Een muziekfestival kan nog zo goed georganiseerd worden, het betekent ook extra bouw- en afbreekdagen en hekken in het park en meer bezoekersstromen door de wijk. En een kermis kan binnen de geluidsnormen blijven, maar wel tien dagen direct tegenover dezelfde woningen staan. Wij zouden daarom meer knoppen willen om aan te draaien en om plannen voor evenementen te kunnen beoordelen. We vinden het bijvoorbeeld ook belangrijk dat evenementen beter toegankelijk zijn voor bezoekers met een beperking.

Op die manier kunnen we zorgen dat ons Westerpark ook in de toekomst de unieke plek blijft die het nu is.