Stemrecht voor kinderen bij West Begroot

Hoogstins2024

Westbewoners die geld nodig hebben om groene, duurzame en diversiteits-plannen te realiseren, kunnen weer een aanvraag indienen voor West Begroot. Het stadsdeel heeft hiervoor € 300.000 te verdelen. Behalve plannen indienen, kunnen bewoners ook stemmen op plannen van hun buurtgenoten. Nieuw is dat kinderen vanaf twaalf jaar nu ook stemrecht krijgen.
De eerste ronde van de procedure -het indienen van plannen- is geopend. Wie meer dan vijftig likes haalt op zijn plan, gaat mee naar de volgende ronde. Daarin worden ideeën getoetst op haalbaarheid en betaalbaarheid. Een ander criterium is dat een plan binnen een jaar moet kunnen worden gerealiseerd. Vervolgens maakt de stadsdeelcommissie een selectie van dertig plannen en kan het stemmen beginnen.
Vorig jaar werden er 217 ideeën ingediend en uiteindelijk bleven er dertien over, zoals het plaatsen van vogelhuisjes in De Baarsjes om het muggenprobleem op te lossen en het aanleggen van mini-parkjes op boomspiegels.
Het uploaden van nieuwe plannen gaat via westbegroot.amsterdam.nl en moet voor 6 oktober.