Minder onderhoud stoep na fraudezaak 

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

De openbare ruimte in West is minder goed onderhouden als gevolg van een mogelijke corruptiezaak bij het stadsdeel. Vorig jaar is ruim twee ton minder uitgegeven aan onderhoud van stoepen en bankjes. Dat blijkt uit het jaarverslag 2016 van stadsdeel West.

Twee ambtenaren van stadsdeel West die betrokken waren bij het beheer van de openbare ruimte, zijn vorig jaar geschorst. Tegen hen is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld vanwege verdenking van ambtelijke corruptie.

De fraudezaak had minder klein onderhoud tot gevolg aan verharding en straatmeubilair. Sommige aannemers konden hun werkzaamheden niet meer voortzetten, zo staat er in het verslag. Een bedrag van 225.000 euro is om die reden op de plank blijven liggen.

Justitie doet ook onderzoek naar fraude door een ambtenaar die betrokken was bij parkeerbeheer. Incidenteel is extra budget vrijgemaakt om de basis van het wagenpark weer op orde te krijgen in de nasleep van een integriteitsincident, zo valt er te lezen. De rekening voor het wagenpark (lease, schade en brandstof) viel vorig jaar wel 325.000 euro lager uit.

DeWestkrant