Meer betaalbare woningen in West – Column Melanie van der Horst, dagelijks bestuurder stadsdeel West

Foto stadsdeel West
Hoogstins2024

Amsterdam schreeuwt om nieuwbouw. Er is een groot tekort aan betaalbare woningen. Door de corona-crisis komen er straks wellicht wat meer huurwoningen in de vrije sector beschikbaar, maar daarmee is het probleem verre van opgelost.
Daarom ben ik verheugd dat het dagelijks bestuur van West deze week akkoord is gegaan met de volgende stap op weg naar het nieuwbouwproject Entreegebied Gulden Winckel. Drie woningcorporaties gaan daar 400 tot 500 nieuwe woningen bouwen en tegelijkertijd gaat de gemeente de openbare ruimte vergroenen en opnieuw inrichten.
Ik realiseer me dat het veel woningen zijn op een relatief klein gebied. Het gaat om grofweg een verdubbeling van het bestaande volume aan huizen. Dat is iets waar de huidige bewoners vanzelfsprekend kritisch op zijn, ook al zijn ze blij met de plannen voor vergroening en de kwaliteitsslag die straks wordt gemaakt, zo blijkt uit een enquete en uit gesprekken met bewoners.
De buurt wordt mooier en leefbaarder, veel parkeerplekken gaan ondergronds en er komt een autovrije straat, waardoor de verkeersoverlast afneemt. Maar er komt misschien ook een woontoren, een beeldbepalend element een wijk, en dat vindt niet iedereen een verbetering van zijn uitzicht. Na het zomerreces worden de plannen van Stadgenoot, Rochdale en Eigen Haard besproken in de Stadsdeelcommissie.
West heeft participatie hoog in het vaandel. Ik wil de bewoners bedanken voor de intensieve gesprekken die we al hebben gevoerd en voor de tijd en energie die zij hierin steken. We blijven met elkaar in gesprek, ook over de belangenafweging die we maken. Want we willen zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wensen, maar we willen ook meer betaalbare huurwoningen en een groenere openbare ruimte en een prettig leefklimaat.
Het is prachtig dat we met dit project waarschijnlijk meer dan 40 procent sociale huurwoningen bouwen en tenminste 40 procent middeldure huurwoningen. Hierdoor krijg je een gemengdere wijk: er komt ook wat ruimte voor ouderen en gezinnen. In West doen we iets dergelijks ook op de Bredius-locatie in de Spaarndammerbuurt, maar daar gaan we nog verder: daar valt 80 procent van de nieuw te bouwen woningen in het middensegment en bevorderen we de doorstroming van sociale huur naar middenhuur. Dat is ook weer gunstig voor de mensen die wachten op een sociale huurwoning. Op deze manier wordt wonen in West steeds mooier, gemengder en beter betaalbaar. Dat is best iets om trots om te zijn.

DeWestkrant