Groei horeca en bouwprojecten aan banden in Oud-West

Wenslauerstraat in Oud-West (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Stadsdeel West wil de touwtjes gaan aantrekken in het populaire Oud-West. Grootscheepse verbouwingen en uitbreidingen van panden worden minder makkelijk en nieuwe horeca mag zich straks alleen nog vestigen op adressen die al een horecabestemming hebben.

In Oud-West klagen bewoners over hinder en schade door bouwprojecten en ingrijpende verbouwingen. Ook verschijnt er veel nieuwe horeca in de dichtbevolkte buurt. In het nieuwe voorontwerp-bestemmingsplan Oud-West zijn grootschalige nieuwbouwprojecten of transformaties niet meer mogelijk. Het wordt ook minder makkelijk om een extra verdieping op een pand te zetten.

Nieuwe horeca

Nieuwe horecazaken kunnen zich in de toekomst alleen vestigen op adressen die uitdrukkelijk een horecabestemming hebben. Tot dusver waren er ruimere mogelijkheden voor nieuwe horecavestigingen.

Bouw in binnentuinen

Voor een aantal pijnpunten bevat het plan nog geen concrete oplossing. Het stadsdeel wil het vergunningvrij bebouwen van binnenterreinen en -tuinen weliswaar gaan beperken, maar moet wel eerst de juridische haalbaarheid onderzoeken.

Nieuwe kelders

Ook bestaan er in de buurt zorgen over de bouw van kelders, die mogelijk tot schade aan omliggende panden en wateroverlast kunnen leiden. Het stadsdeel overlegt nog met Waternet over de haalbaarheid van extra voorwaarden, zoals verplichte onderzoeken vooraf.

Zodra blijkt dat beperkingen voor het bebouwen van binnenterreinen en kelders haalbaar zijn, kunnen restricties volgens het stadsdeel alsnog worden opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan.

Bewonersavonden

Het voorontwerp-bestemmingsplan Oud-West wordt dinsdagavond besproken door de bestuurscommissie West. In september komen er bewonersavonden. Het college van B en W en de gemeenteraad zullen het bestemmingsplan in 2018 formeel vaststellen.

DeWestkrant