Alarm om kelderbouw

Met het onderkelderen van woningen bouwen eigenaren extra vierkante meters. (beeld: Martine de Vente)
Hoogstins2024

Stadsdeelcommissielid Anneke Veenhoff (Groenlinks) slaat alarm om de kelderbouw in West. Zij baseert zich daarbij op een inventarisatie die ze heeft gehouden onder omwonenden van panden die onlangs zijn onderkelderd. 53 van deze buren zeggen schade te hebben geleden door de kelderbouw. Uiteindelijk heeft maar eenvijfde van deze bewoners een schadevergoeding gekregen.
Als buren een kelder gaan bouwen, dan trekt dat ook een zware wissel op de omwonenden, zo blijkt. Hun ervaring is dat bezwaar- en juridische procedures nauwelijks kans van slagen hebben. Gemiddeld zijn de omwonenden ook nog eens gemiddeld 200 uur bezig geweest met het organiseren van het herstel van de schade en het oplossen van andere problemen.
Een probleem bij het bewijzen van schade, is dat er in de meeste gevallen geen nulmeting is gedaan. Van de ondervraagden had minder dan de helft hier geen beschikking over.
Veenhoff erkent dat de enquête niet representatief is, maar vindt de geconstateerde problemen zo groot dat er voor kelderbouw een afwijkende vergunningsprocedure moet komen. Hierin zouden de bouwers verplicht een nulmeting moeten verrichten. Het toezicht op de bouw zou daarbij transparant moeten worden voor de omwonenden. Andere maatregelen die Veenhoff voorstelt zijn een certificering van kelderbouw, toezicht op de geluidsnormen en het verhogen van de bouwleges om de kosten van het verscherpte toezicht te dekken.
Het voorstel wordt vanavond besproken in de stadsdeelcommissie. Veenhoff gaat ook in gesprek met de verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck over deze kwestie.