Verplicht bouwbord moet overlast tegengaan in West

Hijskraan in de Helmersbuurt. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

In heel West wordt het verplicht om bij bouwactiviteiten een bord te plaatsen met informatie. Het stadsdeel heeft dit besloten na een succesvolle proef. Doel is het verminderen van overlast door de vele bouwactiviteiten.

Op het bouwbord staat informatie over de werkzaamheden, de contactpersoon en de vergunning. Het bord moet minimaal een week voordat het werk begint bij het pand zijn geplaatst. Zo zijn buren voorbereid en kunnen ze een nummer bellen bij acute overlast of prangende vragen, aldus het stadsdeel. 

Na vele meldingen over bouwoverlast besloot het stadsdeel vorig jaar februari tot een pilot om de hinder te verminderen in drie buurten: Helmersbuurt, Vondelbuurt en Overtoomse Sluis. Behalve het verplichte bouwbord geldt daar sindsdien een vergunningsplicht voor het plaatsen van containers en mobiele toiletten in de openbare ruimte. 

Portefeuillehouder Melanie van der Horst meldt dat succesvolle maatregelen tegen bouwoverlast verder zullen worden uitgebreid. Ze wil bijvoorbeeld ook hinder door bouwaggregaten gaan aanpakken. Stadsdeel Centrum en Zuid voeren na de gunstige ervaringen in West ook een verplichting in voor bouwborden.

DeWestkrant