West wil meer regels tegen bouwoverlast

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

De stadsdeelcommissie West wil de overlast door bouwactiviteiten beperken. GroenLinks, D66, PvdA en Denk bepleiten nieuwe regels om de overlast door verbouwingen tegen te gaan. Er moet een verplichting komen om verbouwingen ter plekke aan te kondigen, bijvoorbeeld op de gevel. Ook het dichtbouwen van binnentuinen moet worden tegengegaan.  

Veel inwoners van West ervaren overlast door de sterk toegenomen bouwactiviteiten. Het gaat dan om directe hinder in de vorm van geluidsoverlast, vrachtwagens in de straat, bakken met bouwafval voor de deur en parkeerplaatsen die niet beschikbaar zijn. Veel verbouwingen en uitbouwen leiden ook tot vermindering van privacy, minder zonlicht en verstening van binnentuinen. 

Vooral commerciële ontwikkelaars maken optimaal gebruik van bestaande regels om de waarde van woningen op te krikken, zo stellen de vier partijen. Om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan moet het minder makkelijk worden om vierkante meters toe te voegen. In veel gevallen kan dit nu zonder vergunning, of relatief makkelijk via een zogenoemde kruimelregeling. 

Het uitgangspunt voor dit soort verbouwingen moet niet langer zijn ‘ja, tenzij’, maar ‘nee, mits’, zo stellen de partijen. De belangen van bewoners -zoals privacy, leefbaarheid en daglicht- moeten voortaan ook bij kleine afwijkingen van het bestemmingsplan en maatwerk worden meegewogen. 

Het moet niet langer mogelijk zijn om tegelijkertijd meerdere bouwactiviteiten uit te voeren, zoals het maken van een uitbouw, het vergroten van een balkon en de aanleg van een dakterras. Er moeten striktere voorwaarden komen voor het aanleggen van kelders, en een ‘inspanningsverplichting’ om binnentuinen open te houden. 

Het voorstel wordt dinsdagavond besproken in een vergadering van de stadsdeelcommissie West. De partijen baseren hun voorstel mede op een speciale bouwtop op 18 september in West die een lange reeks klachten opleverde van bewoners over verbouwingen en bouwoverlast.