Stop op ‘bouwwoede’

(foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

Met name in Amsterdam-West gaat de gemeente maatregelen nemen om het aantal verbouwingen te beteugelen. Het op- aan- en verbouwen van woningen stuit op steeds meer bezwaren van omwonenden. Bouwlawaai, stof en rommel op de stoepen zijn buren van de verbouwende huiseigenaren een doorn in het oog.
De gemeente wil bijvoorbeeld in bestemmingsplannen de mogelijkheden voor aan- en opbouwen en onderkelderen verkleinen, met name in Oud-West en Westerpark. In De Pijp is dat bijvoorbeeld al gelukt. Daar mogen eigenaren hun woning niet meer vier maar slechts nog 2,5 meter uitbouwen.
Portefeuillehouder Melanie van der Horst denkt dat hiermee de balans in de stad beter wordt. Het stadsdeel is begonnen met twee pilots om de overlast rond de ‘bouwdynamiek’ in te perken.
“De stad groeit, maar in de dichtbebouwde gebieden kan dat niet ongebreideld doorgaan. In West hebben we extra geld en capaciteit beschikbaar gesteld om de problematiek aan te pakken en we zijn verheugd dat ook de stad hier met ons samen aan wil werken.”