Informeer buurt over bouwen -Column Melanie van der Horst, dagelijks bestuurder Stadsdeel West

Foto stadsdeel West
Hoogstins2024

Het tijdperk van het thuiswerken is nu ruim twee maanden aan de gang en het einde is nog niet in zicht. Sterker nog, zo veel mogelijk vanuit huis werken zou wel eens de nieuwe norm kunnen worden. Want dit leidt tot minder verkeer en luchtvervuiling, minder mensen samen in slecht geventileerde kantoren en meer efficiency.
De kinderen mogen weer naar school en naar de opvang, dus die zitten het werken niet meer in de weg. Maar gebleken is dat veel mensen in Amsterdam last hebben van geluidsoverlast door bouwen en verbouwen. De hele dag in het snerpende geluid van een cirkelzaag video-vergaderen, dat is verre van ideaal. Nog onverdraaglijker is het wanneer er geen duidelijkheid is over hoe lang de overlast gaat duren, op welke uren van de dag en wie er aanspreekbaar is voor klachten.
Stadsdeel West introduceerde in februari vorig jaar het bouwbord in drie buurten waar veel overlast wordt ervaren. Op dit eenvoudige bord staat het nummer van de vergunning, het telefoonnummer van de contactpersoon en hoe lang de werkzaamheden gaan duren. Een kleine moeite om grote irritaties te voorkomen. De buurt en buren blijken het te waarderen. Centrum en Zuid stellen het bord nu ook verplicht en West breidt de verplichting uit voor het hele stadsdeel.
Zo proberen we het met elkaar leefbaar te houden. Ik ben erg blij met de steun van Bouwend Nederland, die het bord gratis beschikbaar stelt aan de leden die in Amsterdam bezig gaan. En dat zijn er nogal wat, gezien de plannen die er liggen met kades en muren, de energietransitie, het vervangen van bruggen en funderingsherstel. Heldere communicatie met bewoners is cruciaal om een bouwproces soepel te laten verlopen. De bouwers zijn daar gelukkig van doordrongen. En voor klussen in huis geldt hetzelfde: informeer je buren, maak afspraken. In deze tijd moeten we meer dan ooit rekening houden met elkaar.