Problemen in binnentuinen door uitgraven kelders

(foto: De Westkrant)
Hoogstins2024

Voor De Baarsjes moeten evenals voor Oud-West maatregelen worden onderzocht om het onderkelderen van woningen aan banden te leggen, zo vindt de bestuurscommissie van stadsdeel West. Bij de bespreking van het bestemmingsplan van De Baarsjes gisteren is een motie van de Piratenpartij en SP -mede ondertekend door D66 en PvdA- hierover unaniem aangenomen. “Hiermee willen we dat er alleen op een verantwoorde manier kelders bij komen in De Baarsjes”, zo zei Jelle de Graaf van de Piratenpartij gisteren.

Aanleiding is een memo van voorzitter Gerolf Bouwmeester over kelders in Oud-West die in veel binnentuinen problemen veroorzaken. “Bewoners klagen over schade aan hun woning, wateroverlast en verstening van binnentuinen.” Door de aantrekkende economie is het aantal vergunningsaanvragen in Oud-West fors toegenomen, schrijft Bouwmeester. Eigenaren willen vooral kelders onder hun huizen graven of een (vergunningsvrije) aanbouw. De SP en Piratenpartij voorzien hierbij dezelfde problemen in De Baarsjes als in Oud-West.

Het realiseren van kelders onder woningen is in de meeste bestemmingsplannen van stadsdeel West echter toegestaan. Het betekent dat het stadsdeel moet meewerken bij aanvragen van deze kelders. Het stadsdeel onderzoekt nu met Waternet maatregelen om door de kelderbouw schade aan woningen en binnentuinen te beperken. De bestuurscommissie wil dus nu dat hetzelfde gebeurt in De Baarsjes, en dat de uitkomsten van het onderzoek worden opgenomen in het bestemmingsplan voor de buurt.

Zo zou er in Oud-West bijvoorbeeld extra toezicht moeten komen bij het toekennen van de omgevingsvergunning en zijn woningeigenaren die aan het verbouwen zijn verplicht de grondwaterstanden te monitoren. Een andere maatregel is bij iedere vergunning de eigenaar te verplichten een ‘waterdoorlatend zandpakket’ aan te brengen en de damwanden zodanig aan te passen dat ze water doorlaten. Verenigingen van Eigenaren zouden in hun statuten moeten opnemen hoe om te gaan met de binnentuinen.

 

 

 

DeWestkrant