‘West moet helpen met klimaatbestendig maken tuinen’

Ondergelopen fietspad in de Bilderdijkstraat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

West moet als meest versteende stadsdeel voorop lopen met broodnodige maatregelen tegen wateroverlast, hittestress en droogte. Die maatregelen zijn ook nodig op particuliere terreinen zoals tuinen. Dat adviseert GroenLinks aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

“We zien nu al veel wateroverlast en hittestress in een aantal specifieke gebieden zoals de Bellamybuurt, Slatuinen, rond de Admiraal de Ruijterbuurt, delen van de Overtoom”, aldus de fractie. Deze buurten worden op een kaart van de gemeente aangeduid als ‘extreem urgent’ of ‘urgent’. De Westkrant schreef hierover eerder dit artikel. 

In de Bellamybuurt zijn de straten inmiddels vernieuwd, met meer groen en grotere plantvakken. “Daar valt dus in de openbare ruimte nu niets meer te doen wat betreft klimaatadaptatie en ligt de enige mogelijkheid om de kwalificatie van zeer urgent te verbeteren op private tuinen en erven”, zo stelt GroenLinks. 

Het stadsdeel zou particulieren moeten helpen bij het klimaatbestendig maken van hun terrein. “Bijvoorbeeld in de vorm van concreet advies aan eigenaren en praktische hulp bij het onttegelen, aanvoeren van nieuwe grond, ophogen en het planten van bomen en struiken.” Ook financiële prikkels en subsidies zouden overwogen moeten worden.  

De fractie vraagt ook om een inventarisatie van de buurten met een urgent water- en hitteprobleem. Meldingen over wateroverlast -zoals ondergelopen kelders- moeten eveneens in kaart worden gebracht. Voor buurten waar onvoldoende oplossingen zijn in de openbare ruimte moet een actieplan komen voor het klimaatbestendig maken van private gronden, vindt GroenLinks. 

De stadsdeelcommissie West stemt dinsdagavond over het advies.

DeWestkrant