Delen van West kwetsbaar voor wateroverlast extreme hoosbuien

Een straat in de Bellamybuurt, die volgens de gemeente zeer kwetsbaar is voor wateroverlast. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Delen van West zijn zeer kwetsbaar voor wateroverlast. Dat valt op te maken uit de digitale kaart klimaatadaptatie van de gemeente. In de Bellamybuurt en de Slatuinen zijn ‘extreem urgente’ knelpunten. ‘Zeer urgent’ zijn knelpunten in de Spaarndammerbuurt, rond de Admiraal de Ruijterweg en delen van de Overtoom, 1e Helmersstraat en Frederik Hendrikstraat. 

Extreme hoosbuien kunnen in Amsterdam een schade veroorzaken die kan oplopen tot meer dan 900 miljoen euro. Dat schrijft wethouder Melanie van der Horst aan de gemeenteraad in haar reactie op een motie om meer onderzoek te doen naar mogelijke schade door klimaatverandering. 

Bij de schattingen is gebruik gemaakt van rekenmodellen van adviesbureau Tauw: de wolkbreukschadeschatter. Het gaat zowel om grof geschatte directe kosten -zoals aan panden en wegen- als indirecte kosten door bereikbaarheidsproblemen. 

Berekeningen
Bij een bui van 70 mm/uur wordt de directe schade in Amsterdam geschat op 483 miljoen euro. Daar komt nog indirecte schade van 162 miljoen bij, een totaal dus van 646 miljoen euro. Bij een bui van 90 mm/uur loopt dit op tot 704 miljoen euro directe schade en 232 miljoen euro indirecte schade, totaal 936 miljoen euro.

Stroomuitval en waardedaling
“Deze kostenposten zijn echter slechts een klein deel van de directe en indirecte kosten door schade die kunnen optreden bij extreme neerslag”, aldus Van der Horst. Niet meegeteld bijvoorbeeld zijn kosten voor het uitvallen van de elektriciteitsvoorziening en mogelijke waardedaling van woningen. 

Voorbereiden
Op Instagram licht Van der Horst toe: “We hebben duidelijk gemaakt wat de schade van hevige hoosbuien de gemeente en Amsterdammers kan gaan kosten. Zo hebben we beter inzichtelijk wat niets doen kost. Ons voorbereiden levert minder schade op en is dus ook beter voor de portemonnee.” 

Water opvangen
Van der Horst wijst onder meer op maatregelen die al worden genomen om water op te vangen onder tramrails en sportvelden en op groene plekken. Ook wordt eraan gewerkt dat het riool meer water aan kan, aldus de wethouder. De digitale kaart Klimaatadaptatie is te vinden via deze link.

Nu je hier toch bent… willen we je iets vragen. De Westkrant is gratis, maar journalistiek kost tijd, moeite en geld. Door jouw donatie kunnen wij ons werk blijven doen en iedere dag nieuws brengen uit Amsterdam-West. Met hart voor de buurt!

Voor minimaal € 5,- kun je ons steunen, en dat is zo gebeurd.

Klik hier om te doneren: Word supporter

Screenshot van de gemeentelijke kaart. ‘Extreem urgente’ knelpunten zijn donkerrood, ‘zeer urgente’ knelpunten lichtrood.
DeWestkrant