West vol obstakels en hindernissen voor mensen met een beperking

Onbeperkt West en Nieuw-West vecht voor betere toegankelijkheid openbare ruimte en gebouwen

Hoe kom je hier langs? Helemaal moeilijk voor mensen met een beperking: geblokkeerde stoep in de Bilderdijkstraat. (Archieffoto De Westkrant)
Hoogstins2024

In Amsterdam heeft 15% van de volwassenen één of meer beperkingen. Meer dan 100.000 Amsterdammers zijn slechthorend, blind, hebben een fysieke beperking of zitten in een rolstoel. Zij kunnen minder makkelijk meedoen met veel activiteiten die voor mensen zonder handicap heel gewoon zijn. Naar het theater of restaurant, een ommetje maken, naar werk reizen of even winkelen: het vergt veel voorbereiding om te onderzoeken of een ruimte toegankelijk is en of er bijvoorbeeld een bruikbare wc aanwezig is.

Op 24 April is er in de Amsterdamse gemeenteraad gesproken over fietsparkeren voor mensen met een aangepaste fiets. Naar aanleiding van brieven van Onbeperkt West had DENK een motie over dit onderwerp ingediend. Het gevolg? De verantwoordelijke wethouder heeft toegezegd dat er niet meer gehandhaafd wordt op fietsen die duidelijk gehandicaptenfietsen zijn; hooguit worden ze opzij gezet als ze gevaarlijk staan. Hoewel deze stap welkom is, is het bij lange na niet genoeg.

Verslechtering

Onbeperkt West en Nieuw-West strijdt voor een betere toegankelijkheid van de openbare ruimte en -gebouwen in dat deel van Amsterdam. Volgens de organisatie is het slecht gesteld met de toegankelijkheid van de stad. Nicolette Besemer, door een neurologische ziekte zelf gebonden aan een rolstoel, is voorzitter van de organisatie: “Ik vecht er al zó lang voor dat iedereen zelfstandig kan leven, een tram, theater en winkel in kan. Het lukt maar niet, en de laatste jaren wordt het alleen maar slechter.”

Teleurstelling
De gemeente stelde in het 2022 een plan op om de stad ‘fysiek, sociaal en digitaal toegankelijker te maken’. De zogenoemde Voortgangsrapportage Toegankelijkheid 2022 bevat alle doelen en acties om dat te realiseren. “Wij zijn niet geconsulteerd over het plan. Dat is jammer. Dat is mijn teleurstelling”, vertelt ze.

Stoep slecht begaanbaar
“De gemeente speelt met die rapportage wel een beetje mooi weer. Alleen al als je kijkt hoe slecht de stoep begaanbaar is door busjes, steigers, containers en door slecht onderhoud. Hoe moeilijk je de tram of bus inkomt als je slecht ter been bent of in een rolstoel zit. Op weg naar onze vorige vergadering waren twee leden niet meegenomen door de bus van het GVB; een vrouw in een rolstoel op Surinameplein en een slechtziende man bij de Johan Huizingalaan.”

Geen reactie na melding
Obstakels op de stoep zoals hinderlijk geparkeerde fietsen worden verwijderd, zo staat er in de Voortgangsrapportage. “De werkelijkheid is anders”, stelt de voorzitter. “Er wordt bijna niet gereageerd als we bij de gemeente een melding doen dat we ergens niet langs kunnen. De capaciteit is er niet, de prioriteit ligt er niet.”

Hoge stoepen
“In West worden diverse wegen en kades verbeterd, bij die werkzaamheden wordt veel te weinig rekening gehouden met mensen met beperkingen. Er zijn nauwelijks omleidingsborden voor voetgangers of de omleiding loopt via hoge stoepen, die moeilijk toegankelijk zijn voor rolstoelen. De werkzaamheden aan de Haarlemmerweg zijn een goed voorbeeld. Eerst waren er nauwelijks verkeersborden, en de omleiding loopt via het Westerpark. Ze gaan ervan uit dat iedereen gewoon door het park kan. Als je blind bent of in een rolstoel zit, werkt dat niet. Al helemaal niet ’s avonds.”

Niet naar eindmusical
Het gebrek aan toegankelijkheid leidt ertoe dat mensen met een handicap niet kunnen doen wat ze willen doen: “Stel, je kind zit op een basisschool waar jij als ouder met je rolstoel niet in kunt, omdat de ingang een trappetje heeft. Dan denk je, ach, het kind kan er wel in. Maar jij als ouder kunt je kleuter niet naar de klas brengen, niet naar de ouderavond, niet naar de eindmusical. Het is zo schrijnend.”

Hinderlijk of gevaarlijk
Onbeperkt West en Nieuw-West biedt ervaringsdeskundigheid: de club adviseert gevraagd en ongevraagd over de (on)toegankelijkheid van de openbare ruimte en -gebouwen. Ontoegankelijk door een slechte inrichting, maar vaker door het gedrag van mensen, die hun fiets of busje hinderlijk of gevaarlijk op de stoep parkeren. “Je moet soms een heel eind terug, omdat je met je rolstoel of handbike niet overal de stoep afkunt omdat de stoepband te hoog is, of omdat je niet tussen de auto’s in de parkeerstrook door kunt.”

Ambassadeurs gevraagd
De organisatie doet van dergelijke problemen melding bij de gemeente. “Het is zo belangrijk dat de gemeente op de hoogte wordt gesteld van wat niet goed gaat. We hebben ambassadeurs nodig.” En dus roept de club op: “Samen sta je sterker! We zoeken mensen die samen met ons willen signaleren waar het fout gaat. Maar we willen ook laten zien wat het met mensen met een beperking doet als ze niet mee kunnen doen. We willen meedoen in de Amsterdamse maatschappij, zonder voorbehoud.” Wil je meer weten of meedoen? Mail naar onbeperktwestennieuwwest@gmail.com

Afsluiting Haarlemmerweg vanwege werkzaamheden. (Foto Richard Mooyman)
DeWestkrant