Kinderombudsman onderzoekt besluitvorming rond ‘voetbalkooi-parkje’

Postzegelpark met voetbalkooi bij het Jeltje de Bosch Kemperpad. (Foto Patricia Jacob)
Hoogstins2024

In een brief aan het college van B&W kondigt Annemarie Tuzgöl- Broekhoven, Kinderombudsman Metropool Amsterdam, een onderzoek door haar organisatie aan. Hierbij gaat het om de vraag wat bewoners – volwassenen en kinderen – in redelijkheid mogen verwachten bij participatietrajecten rond de inrichting van de openbare ruimte.

De aanleiding voor dit onderzoek is de kwestie rond de invulling van het ‘postzegelpark’ bij het Jeltje de Bosch Kemperpad op het WG-terrein. In het mini-park staat een voetbalkooi die tot tweespalt in de buurt heeft geleid; een deel van de bewoners ervaart geluidsoverlast. Dit leidde tot plannen om de kooi fors kleiner te maken.

In 2022 en 2023 heeft er met bewoners een participatietraject plaatsgevonden. Twee belangengroepen hebben zich tot de Ombudsman en de Kinderombudsman gewend met klachten over de manier waarop de gemeente omgaat met belangen van volwassenen en kinderen.

Aan de hand van onder meer deze zaak onderzoekt de Kinderombudsman in hoeverre een participatietraject het juiste middel was en op welke wijze dat is uitgevoerd; hoe zijn de belangen tegen elkaar afgewogen? Tot slot wordt gekeken of en hoe kinderen en jongeren zijn betrokken bij het besluitvormingsproces.

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, wordt er behalve dossier- ook literatuuronderzoek gedaan en gesproken met onder anderen kinderen en jongeren en participatie-professionals. Het onderzoek zal naar verwachting in september van dit jaar worden afgerond.