Poging bemiddeling in strijd om voetbalkooi Oud-West

De voetbalkooi die heeft geleid tot tweespalt in de buurt na klachten over geluidsoverlast. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De voetbalkooi bij het WG-terrein blijft voorlopig zoals die nu is. Stadsdeel West zet in op een nieuwe bemiddelingspoging in het conflict tussen buurtbewoners over geluidsoverlast door de kooi aan het Jeltje de Bosch Kemperpad in Oud-West. 

Een aantal omwonenden meldt hinder door geluiden van voetballende kinderen. Een meerderheid van de stadsdeelcommissie West steunde vorig jaar plannen om de voetbalkooi fors kleiner te maken. Het dagelijks bestuur van West wil de geluidsoverlast op die manier beperken. 

Andere buurtbewoners ervaren geen overlast en vinden dat de speelmogelijkheden van kinderen zo onnodig en buitenproportioneel worden beperkt. Zij spanden een kort geding aan om de plannen tegen te houden, maar kregen geen gelijk bij de rechter. Die stelde wel dat mediation de voorkeur heeft voor een oplossing met een groter draagvlak. 

Stadsdeel West zou dus aan de slag kunnen gaan met de verkleining van de kooi. Maar stadsdeelbestuurder Ester Fabriek meldt in een brief dat zij het advies van de rechtbank opvolgt en opnieuw inzet op mediation. “Tot die tijd zullen geen aanpassingen aan het parkje plaatsvinden”, aldus Fabriek. “Ik hoop in dit proces een oplossing te vinden met breder draagvlak bij alle betrokken partijen.”

DeWestkrant