Plan kleinere voetbalkooi splijt buurt en politiek in West

De omstreden voetbalkooi bij het Jeltje de Bosch Kemperpad in Oud-West. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Een meerderheid van de stadsdeelcommissie West steunt de plannen om de voetbalkooi bij het WG-terrein in Oud-West fors kleiner te maken. Het dagelijks bestuur van West wil op die manier de geluidsoverlast beperken. 

De kwestie heeft geleid tot grote tweespalt in de buurt. Een aantal bewoners van het Jeltje de Bosch Kemperpad meldt hinder door de geluiden van voetballende kinderen. Andere buurtbewoners ervaren geen overlast en vinden dat de speelmogelijkheden van kinderen zo onnodig en buitenproportioneel worden beperkt. 

Dat er iets aan de huidige voetbalkooi vlak naast woningen moet gebeuren, daar lijkt iedereen het wel over eens. De vraag is alleen hoe groot die kooi straks moet zijn en of er nog genoeg ruimte overblijft voor de kinderen.

Een commissie van bewoners die hinder ondervinden, wil een kleine kooi van 6×12 meter. De belangengroep die wil voorkomen dat die speelmogelijkheden te veel worden ingeperkt, stelt een kooi voor van 7×18 meter. Met het plan voor een kooi van 7×14 meter -in de praktijk een halvering- dacht dagelijks bestuurder Ester Fabriek een goed compromis te hebben gevonden. Maar het lijkt er niet op dat de partijen nader tot elkaar zijn gekomen. 

Een reeks insprekers -onder wie drie jongens die er zelf voetballen- probeerden de stadsdeelpolitiek er dinsdagavond van te overtuigen dat de voetbalkooi niet moet worden gehalveerd. Onder gejuich en applaus vanaf de volle publieke tribune maakten zij hun punt. Bewoners die overlast ervaren, spraken niet in.

De kwestie leidt ook politiek tot controverse. Coalitiepartner GroenLinks schaarde zich evenals de PvdA achter het halveringsplan van bestuurder Ester Fabriek (PvdA), terwijl de derde coalitiepartij D66 fel bepleitte dat de voetbalkooi dan te klein wordt, waardoor spelende kinderen worden gedupeerd. De kooi moet 7×18 meter worden volgens D66 om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte overblijft om samen te spelen. Maar de partij kreeg hiervoor onvoldoende politieke steun.

Een meerderheid van GroenLinks, PvdA, Bij1, De Groenen/Basispiraten en Partij van de Ouderen schaarde zich achter het plan van het dagelijks bestuur voor een halvering van de kooi. Deze partijen stellen ook voor om de jeu-de-boulesbaan ernaast te vervangen door groen ‘zodat ook de niet-graag voetballende kinderen hier een mooie en nuttige bezigheid vinden alsmede de buurtbewoners die graag met hun handen in het groen werken en elkaar plezierig daarbij kunnen ontmoeten’. 

Op die manier zou ook geluidsoverlast door borrels en partijtjes worden tegengegaan, zo stellen de partijen in hun advies. De andere jeu-de-boulesbaan even verderop kan volgens dit voorstel blijven. Deze partijen willen verder dat een aantal woningen suskasten krijgt aangeboden om het geluid binnen te verminderen. 

Stadsdeelcommissielid Hans Mol van D66 reageerde zeer teleurgesteld op de uitkomst van de inspraak en het politieke debat. “GroenLinks West & PvdA West laten hun ware gezicht zien”, tweette hij gisteravond. “Niet voor kinderen; niet voor bewoners; niet voor samenleven in de buurt”. 

Dagelijks bestuurder Ester Fabriek gaat de plannen op basis van de adviezen nader uitwerken.

De jeu-de-boulesbaan die volgens een meerderheid van de stadsdeelcommissie een andere functie moet krijgen. (Foto Richard Mooyman)
DeWestkrant