‘Maak groene parkeervakken de nieuwe standaard’

Groene parkeervakken op de Overtoom. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Groene parkeervakken moeten de nieuwe norm worden bij herinrichting van straten in West. Dat bepleit Carlo van Munster van GroenLinks in een advies aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Groene parkeervakken kunnen een nuttige rol spelen bij het aanpassen van de openbare ruimte aan toenemende hittestress en wateroverlast als gevolg van klimaatverandering, aldus Van Munster. Uit een proef op de Overtoom blijkt dat groene parkeervakken er na zestien maanden nog goed bijliggen, ondanks extreme weersomstandigheden. 

Autoparkeervakken worden nu standaard geasfalteerd of betegeld, aldus Van Munster. Een gemiste kans, zo stelt hij. “In veel steden zijn groene parkeervakken (halfverharding) een integraal onderdeel van de openbare ruimte. Ze dragen bij aan de sponswerking van de stad, waardoor wateroverlast als gevolg van extreme regenval wordt tegengegaan.” 

Het voorstel wordt dinsdagavond besproken in een vergadering van de stadsdeelcommissie West. 

DeWestkrant