‘Maak Admiralenbuurt en Overtoom beschermd stadsgezicht’

Admiralengracht. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De Admiralenbuurt en de Overtoom/Vondelbuurt moeten beschermd stadsgezicht worden. GroenLinks in West wil hierop aandringen bij de centrale stad. Deze status biedt meer mogelijkheden om deze historische buurten te beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen, met name tegen sloop. 

Initiatiefnemer Anneke Veenhoff wijst erop dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed al in 2012 Zuid aanwees als mogelijk beschermd stadsgezicht, met ook de Overtoom en Vondelbuurt in West. Ook de Admiralenbuurt in de Baarsjes uit de jaren twintig van de vorige eeuw werd aangewezen.

Stadsdeel West heeft destijds geen gehoor gegeven aan het advies vanuit de gedachte dat dit hoge kosten met zich mee zou brengen, zo stelt Veenhoff in haar initiatiefvoorstel. Ook bestond er volgens haar angst voor huurstijgingen.

Financieel gewin

Veenhoff wil dat de bescherming nu alsnog wordt doorgevoerd, gezien het grote aantal verbouwingen en bouwplannen. “Wij signaleren dat de heersende bouwdynamiek tot gevolg heeft dat behoud van historisch erfgoed onder druk staat en het geregeld aflegt tegen financieel gewin.” Het plan wordt op 28 januari besproken in de stadsdeelcommissie West. 

Mercatorplein

Erfgoedvereniging Heemschut bepleitte vorig jaar ook dat het Mercatorplein en de rest van de Admiralenbuurt beschermd stadsgezicht wordt. “Door groot- en kleinschalige bouwactiviteiten verdwijnen, vaak tot woede van omwonenden, langzaam maar steeds meer karakteristieken van deze gebieden”, zo stelde Heemschut.

DeWestkrant