‘Bestemmingsplan Oud-West beschermt bewoners te weinig’

Sloop van Smederij Meister in de Bellamystraat in augustus 2017. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Bewonersorganisaties in Oud-West zijn ontevreden over het ‘ondermaatse’ nieuwe concept-bestemmingsplan voor de buurt. Het biedt te veel ruimte aan ongewenste ontwikkelingen zoals onderkeldering van panden, bebouwing van binnentuinen en meer horeca, zo stellen de organisaties. ’’Het biedt veel kansen voor ondernemers, maar beschermt bewoners te weinig.’’

De bewonersclubs wijzen erop dat Oud-West het dichtstbevolkte stuk Nederland is, met het minste groen per inwoner. De buurt is enorm populair geworden, wat heeft geleid tot meer bezoekers, meer horeca en meer grote verbouwingen en uitbreidingen van panden. Buurtbewoners klagen over hinder en schade.

De stijgende huizenprijzen maken het zeer lucratief om het aantal vierkante meters uit te breiden, onder meer door onderkelderingen. Maar dit leidt tot problemen in de buurt, zoals wateroverlast. Ook zijn projectontwikkelaars actief die panden verbouwen of slopen en vervangen door nieuwbouw, met als het even kan extra bouwlagen.

Stadsdeel West onderkent de problemen en grijpt de vernieuwing van het bestemmingsplan aan om de touwtjes aan te trekken. Grootscheepse verbouwingen en uitbreidingen worden minder makkelijk en nieuwe horeca mag zich alleen nog vestigen op adressen die al een horecabestemming hebben. Ook zijn winkels die zich uitsluitend richten op toeristen en dagjesmensen niet langer toegestaan.

Maar volgens de bewonersorganisaties is het allemaal niet voldoende. Veel ideeën en suggesties van organisaties en buurtbewoners tijdens het participatietraject zijn afgewezen, aldus onder meer Stichting Bewonersplatform Oud-West, Bewonersvereniging Overtoom, Huurdersvereniging Oud-West en BuurtVuist.

De organisaties stellen dat met het nieuwe bestemmingsplan 1100 ‘illegale’ bouwwerken worden gelegaliseerd, onder meer in groene binnentuinen. Zij vrezen verder dat de beoogde horecastop in de praktijk niet gaat werken.

Het bouwen van kelders blijft toegestaan, overigens wel onder nieuwe voorschriften. Omwonenden ‘betalen een hoge prijs met verzakkingen, scheuren, wateroverlast, verlies van groen en rust in binnentuinen en jarenlange bouwoverlast’, aldus de bewonersclubs. Ook vrezen zij dat het WG-terrein in de toekomst dichter bebouwd kan gaan worden.

De bestuurscommissie West neemt dinsdagavond een besluit over het nieuwe bestemmingsplan voor Oud-West.

DeWestkrant