’Sociale huurwoning West duurder’

Hoogstins2024

Sociale huurwoningen in West dreigen volgend jaar flink duurder te worden. Het Wijksteunpunt Wonen heeft becijferd dat de maximale huurprijzen in West met acht procent stijgen door een nieuwe rekenmethode die minister Blok (wonen) wil invoeren.

De maximale huurprijs wordt nu vastgesteld op basis van een ’puntensysteem’, dat huurders moet beschermen tegen te hoge huurprijzen. Minister Blok wil ook de WOZ-waarde van de woning deels gaan meewegen. In gewilde woonbuurten in Amsterdam is die WOZ-waarde over het algemeen hoger.

De nieuwe methodiek leidt volgens het Wijksteunpunt Wonen tot een acht procent hogere maximale huur in West, hoger dan gemiddeld in de stad. Vooral nieuwe huurders krijgen hiermee te maken omdat aan hen de nieuwe maximale huur kan worden gevraagd. De stijging komt bovenop recente forse huurverhogingen in de sociale huursector.

Volgens de berekeningen gaan de maximale huren in het centrum (+16%) en Zuid (+11%) nog harder omhoog dan in West, in Oost (+6%) wat minder. In Noord, Nieuw-West en Zuidoost is sprake van dalingen.

Het Wijksteunpunt Wonen en de Huurdersvereniging Amsterdam hebben in brieven aan het parlement hun zorgen geuit over de plannen. Die zouden er ook toe leiden dat procedures over huurgeschillen ingewikkelder worden en veel langer gaan duren. De doorstroming in de sociale huursector zou verder verslechteren.

DeWestkrant