Stadsdeel gaat bijenvriendelijker maaien

(beeld: Patrick Brinksma voor Unsplash)
Hoogstins2024

Stadsdeel West wil meer leef- en overwinterplekken voor bijenpopulaties creëren en verandert daarom het groenbeheer: het gras wordt minder vaak gemaaid en er komen meer velden en taluds met wilde bloemen. Daarvoor is een actieplan geschreven met de titel: Bijen erbij!
Daarnaast is er bij wijze van pilot ook 2200 vierkante meter grasveld omgeploegd en ingezaaid met een bij-vriendelijk zaadmengsel, waardoor er daar binnen enkele weken een wild bloemenperk ontstaat met tientallen vaste en eenjarige planten. In september komen er meer van deze bloemenweiden bij.
Bij het vervangen van aanplant, komen er meer insectenvriendelijke planten en braakliggende bouwterreinen worden ingezaaid met één- en tweejarige akkerkruidenmengsels. Daarnaast moeten lage kademuren veranderen in natuurlijke oevers. Verder krijgen bewoners na de zomer bloembollen en ‘zaadbommetjes’ om zelf te planten en zaaien in tuinen, op dakterrassen en balkons en in geveltuinen.