Nationale Zaaidag – Column Carolien de Heer, dagelijks bestuurder stadsdeel West

Foto stadsdeel West
Hoogstins2024

Morgen is het Nationale Zaaidag. Dat is alweer de achtste keer, maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik mij voordat ik over groen en dierenwelzijn ging niet heel bewust was van dit fenomeen. Maar nu ik me heb verdiept in het Bijenplan van West en de ambitie van mijn voorganger Jeroen van Berkel heb overgenomen om van dit stadsdeel een toevluchtsoord voor de bij te maken, wil ik hier even aandacht vragen voor de Nationale Zaaidag die in het leven is geroepen door de Bijenstichting en Stichting Bijenvrienden. Zij roepen al acht jaar gemeenten, bedrijven en particulieren op om bloemstroken in te zaaien, zodat er uiteindelijk een bloemenlint voor bijen ontstaat dat het hele land doorgaat. Dat klinkt allemaal heel vrolijk, maar de aanleiding is een trieste.
Deze week maakte de Bijenstichting bekend dat meer dan de helft van de wilde bijen bijna of helemaal is uitgestorven. Bijen zijn als superbestuivers cruciaal voor de productie van ons voedsel en voor het ecosysteem in zijn geheel. De bij is de basis van alles, zo citeer ik Jeroen. Van de 359 soorten is dus meer dan de helft uitgestorven, en de trend is nog niet gekeerd. Landbouwgif en stikstof zijn de boosdoeners, maar ook de zogenaamd ‘onderhoudsvriendelijke’ tuinen die vol liggen met tegels helpen niet. Gelukkig loopt in West al een tijd het project ‘Tegels eruit’, dat mensen helpt om tegels in te ruilen voor groen en insectvriendelijke bloemen en planten.
De wilde bijen en hommels hebben het heel erg moeilijk. En morgen kunnen we dus allemaal letterlijk een handje helpen door een hand biologische bloemzaden in een pot, geveltuin, of border te strooien. Let wel op dat dit bijvriendelijke soorten zijn. Een schaaltje water in je tuin of op het balkon met stenen of knikkers om te voorkomen dat de bijen verdrinken, helpt ze aan drinkwater. Zorg voor bloeiende planten in alle seizoenen, want in het voor- en najaar is er te weinig voedsel voor de bijen. Kies voor mengsels van een- en tweejarige soorten. En als je gras hebt, laat de paardenbloem gewoon eens staan. Stap af van het idee dat je grasmat eruit moet zien als een biljartlaken. De bij is er blij mee. Zaai in april, en ook eind mei, dan heb je de hele zomer bloeiende bloemen. Op steeds meer plekken is de gemeente bezig om steriel groen om te vormen tot bijvriendelijke bloemstroken.
Morgen ga ik wat bijzaaien aan de noordkant van de Bos en Lommerweg. Daar staan sinds vorige jaar prachtige vroegbloeiers. Op dit soort plekken wordt het gazon afgeplagd en planten we verwilderingsbollen. Bewoners van West dragen de bij ook een warm hart toe, want zij nemen allerlei intiatieven voor vergroening, bijenhotels en bijenplantentuinen. Zo verrijst er nu een bijen- en vlindertuin aan de Leeuwendalerseweg en Van Rappardstraat, en er volgen er nog twee aan de Louise de Colignystraat en de Willem de Zwijgerlaan. Zo levert West een bijdrage aan meer biodiversiteit en in het bijzonder aan voedsel voor de uitstervende wilde bijen en hommels. Dus kom in actie morgen en voer de bij bij!

DeWestkrant