Stadsdeelcommissie wil opknapbeurt Van Limburg Stirumstraat

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

De Van Limburg Stirumstraat en Tweede Nassaustraat moeten een opknapbeurt krijgen. Dat bepleiten GroenLinks, D66 en PvdA in een advies aan het dagelijks bestuur van stadsdeel West.  

Met beperkte middelen is het mogelijk de winkelstraten toch de dringend gewenste opknapbeurt te geven, aldus de partijen, die stellen dat er sprake is van een negatieve spiraal op het gebied van winkelaanbod en uitstraling. Portefeuillehouder Carolien de Heer deelde onlangs mee dat er niet voldoende ruimte en geld is om de straten te verbreden en ingrijpend op te knappen. 

De partijen suggereren om voor een reeks maatregelen een deel van de zeven ton te gebruiken die nu op de plank blijft liggen omdat het niet toereikend is voor een grootschalige herinrichting. 

De commissieleden stellen voor om de donkere kolommen over te schilderen en een anti-grafittilaag aan te brengen. Een beeldend kunstenaar zou kunnen zorgen voor een ‘upgrade’. De ruimte voor voetgangers kan worden vergroot door het gefaseerd opheffen van parkeerplekken.

De verlichting en bestrating kan op verschillende plekken beter en ook kan er ‘verticaal groen’ worden aangebracht, stellen de partijen. Met een interim-straatmanager moet de vorming van een winkeliersvereniging worden bevorderd. Het advies staat dinsdagavond op de agenda van de stadsdeelcommissie West. 

DeWestkrant